သတ်မှတ်ထားသော မြို့နယ်များကို အခမဲ့ပို့ဆောင်မှုနှင့် အော်ဒါအားလုံးကို ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

သင့်စျေးဝယ်လှည်း

သင့်လှည်းသည် ဗလာဖြစ်နေသည်။

Favorex

6 ရလဒ်များ

Aspirex 81 (10 တက်ဘလက်)

Aspirex 81 (10 တက်ဘလက်)

Favorex

K 750

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Betex (10 ပြား)

Betex (10 ပြား)

Favorex

K 3,800

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Betex Stress (ဆေးပြား ၃၀)
ရောင်းကုန်ပြီ

Betex Stress (ဆေးပြား ၃၀)

Favorex

K 10,600

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Betex-DN (10 တက်ဘလက်)

Betex-DN (10 တက်ဘလက်)

Favorex

K 9,500

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Metforex 500 mg (10 တက်ဘလက်)

Metforex 500 mg (10 တက်ဘလက်)

Favorex

K 1,650

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Metforex 850 (10 တက်ဘလက်)
ရောင်းကုန်ပြီ

Metforex 850 (10 တက်ဘလက်)

Favorex

K 2,600

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း