ပထမဆုံးမှာယူမှုအတွက် ၃၀၀၀ ကျပ် အထူးပရိုးမိုးရှင်းကုဒ် -START3K

Your cart

Your cart is empty

သွေးတိုးရောဂါဆိုင်ရာဆေးများ

109 Results

Amlong-5 (10 tablets)
Sold out

Amlong-5 (10 tablets)

Micro Labs

K 1,290

Unit price
per 

Losar 50 (10 tablets)

Losar 50 (10 tablets)

Unichem Laboratories

K 2,190

Unit price
per 

Cardivas 3.125 (10 tablets)

Cardivas 3.125 (10 tablets)

Sun Pharma

K 1,550

Unit price
per 

Losar 25 (10 tablets)

Losar 25 (10 tablets)

Unichem Laboratories

K 1,190

Unit price
per 

Cardivas 6.25 (10 tablets)

Cardivas 6.25 (10 tablets)

Sun Pharma

K 2,450

Unit price
per 

Amlosun 5 (10 tablets)

Amlosun 5 (10 tablets)

Sun Pharma

K 1,490

Unit price
per 

Metpure XL 12.5 (10 tablets)

Metpure XL 12.5 (10 tablets)

Emcure Pharmaceuticals

K 4,850

Unit price
per 

Amtas 5 (10 tablets)
Sold out

Amtas 5 (10 tablets)

Intas Pharmaceuticals

K 750

Unit price
per 

Losartan Potassium Wecare 50 (10 tablets)

Losartan Potassium Wecare 50 (10 tablets)

Mega Lifesciences

K 1,250

Unit price
per 

Adipin-5 (10 tablets)

Global Pharma

K 700

Unit price
per 

Cilacar 5 (10 tablets)
Sold out

Cilacar 5 (10 tablets)

Unique Pharmaceuticals

K 1,750

Unit price
per 

Willisartan 40 (10 tablets)

Willisartan 40 (10 tablets)

PSA Chemicals

K 2,750

Unit price
per 

Amlodipine Wecare 5 (10 tablets)
2% off

Amlodipine Wecare 5 (10 tablets)

Mega Lifesciences

Regular price K 500 K 490

Unit price
per 

Willisartan 20 (10 tablets)

Willisartan 20 (10 tablets)

PSA Chemicals

K 1,750

Unit price
per 

Corbis 2.5 (10 tablets)

Corbis 2.5 (10 tablets)

Unichem Laboratories

K 1,950

Unit price
per 

Amlosun 10 (10 tablets)

Amlosun 10 (10 tablets)

Sun Pharma

K 2,190

Unit price
per