ပထမဆုံးမှာယူမှုအတွက် ၃၀၀၀ ကျပ် အထူးပရိုးမိုးရှင်းကုဒ် -START3K

Your cart

Your cart is empty

ဆီးချိုရောဂါဆိုင်ရာဆေးများ

144 Results

Metformin Denk 500 (10 tablets)

Metformin Denk 500 (10 tablets)

Denk Pharma

K 1,400

Unit price
per 

Diamicron MR 60 (15 tablets)

Diamicron MR 60 (15 tablets)

Servier

K 13,300

Unit price
per 

Diamicron MR 30 (30 tablets)

Diamicron MR 30 (30 tablets)

Servier

K 13,900

Unit price
per 

Panfor SR-500 (10 tablets)

Panfor SR-500 (10 tablets)

Mega Lifesciences

K 1,200

Unit price
per 

Metformin Rx 500 (10 tablets)

Metformin Rx 500 (10 tablets)

Rx manufacturing

K 1,250

Unit price
per 

Metfor-500 (10 tablets)

Metfor-500 (10 tablets)

Millimed

K 550

Unit price
per 

Diabend MR 60 (10 tablets)
Sold out

Diabend MR 60 (10 tablets)

Bal Pharma

K 1,790

Unit price
per 

Linaglip 5 (10 tablets)

Linaglip 5 (10 tablets)

Aristopharma

K 6,790

Unit price
per 

Sitaglit 100 (10 tablets)

Sitaglit 100 (10 tablets)

Healthcare Pharma

K 9,890

Unit price
per 

Panfor SR-1000 (10 tablets)

Panfor SR-1000 (10 tablets)

Mega Lifesciences

K 2,090

Unit price
per 

Diabend MR 30 (10 tablets)

Diabend MR 30 (10 tablets)

Bal Pharma

Regular price K 1,100 K 1,090

Unit price
per 

Glaritus (1 pen)

Glaritus (1 pen)

Wockhardt

K 32,200

Unit price
per 

Sitaglit 50 (10 tablets)
Sold out

Sitaglit 50 (10 tablets)

Healthcare Pharma

K 5,900

Unit price
per 

Sita Met 50/500 (7 tablets)

Sita Met 50/500 (7 tablets)

CCL Pharmaceuticals

K 4,950

Unit price
per 

Glid-80 (10 tablets)

Glid-80 (10 tablets)

Global Pharma

K 1,390

Unit price
per 

Sanglif 100 (10 tablets)
Sold out

Sanglif 100 (10 tablets)

Healthcare Pharma

K 18,850

Unit price
per