သတ်မှတ်ထားသော မြို့နယ်များကို အခမဲ့ပို့ဆောင်မှုနှင့် အော်ဒါအားလုံးကို ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

သင့်စျေးဝယ်လှည်း

သင့်လှည်းသည် ဗလာဖြစ်နေသည်။

ဆီးချိုရောဂါဆိုင်ရာဆေးများ

143 ရလဒ်များ

Metformin Denk 500 (10 ပြား)

Metformin Denk 500 (10 ပြား)

Denk Pharma

K 1,650

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Diamicron MR 60 (၁၅ ပြား)၊

Diamicron MR 60 (၁၅ ပြား)၊

Servier

K 15,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Diamicron MR 30 (ဆေးပြား ၃၀)

Diamicron MR 30 (ဆေးပြား ၃၀)

Servier

K 16,150

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Panfor SR-500 (10 တက်ဘလက်)

Panfor SR-500 (10 တက်ဘလက်)

Mega Lifesciences

K 1,450

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Metformin Rx 500 (10 ပြား)

Metformin Rx 500 (10 ပြား)

Rx manufacturing

K 1,290

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Linaglip 5 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Linaglip 5 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Aristopharma

K 7,100

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Metfor-500 (10 တက်ဘလက်)

Metfor-500 (10 တက်ဘလက်)

Millimed

K 580

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Panfor SR-1000 (10 တက်ဘလက်)

Panfor SR-1000 (10 တက်ဘလက်)

Mega Lifesciences

K 2,050

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Glaritus (ဘောပင် ၁ ချောင်း)

Glaritus (ဘောပင် ၁ ချောင်း)

Wockhardt

K 35,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Diabend MR 30 (10 တက်ဘလက်)

Diabend MR 30 (10 တက်ဘလက်)

Bal Pharma

K 1,400

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Sitaglit 100 (10 တက်ဘလက်)

Sitaglit 100 (10 တက်ဘလက်)

Healthcare Pharma

K 11,150

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Diabend MR 60 (10 တက်ဘလက်)
ရောင်းကုန်ပြီ

Diabend MR 60 (10 တက်ဘလက်)

Bal Pharma

K 1,790

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Dapazin 10 (14 ပြား)

Dapazin 10 (14 ပြား)

Concord Pharma

K 17,400

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Sitaglit 50 (10 တက်ဘလက်)

Sitaglit 50 (10 တက်ဘလက်)

Healthcare Pharma

K 6,650

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Sita Met 50/500 (7 ပြား)၊
ရောင်းကုန်ပြီ

Sita Met 50/500 (7 ပြား)၊

CCL Pharmaceuticals

K 5,750

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Metformin BPI 500 (10 တက်ဘလက်)

Metformin BPI 500 (10 တက်ဘလက်)

BPI

K 650

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း