သတ်မှတ်ထားသော မြို့နယ်များကို အခမဲ့ပို့ဆောင်မှုနှင့် အော်ဒါအားလုံးကို ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

သင့်စျေးဝယ်လှည်း

သင့်လှည်းသည် ဗလာဖြစ်နေသည်။

နှလုံးရောဂါဆိုင်ရာဆေးများ

81 ရလဒ်များ

Aspilets 80 (10 ပြား)
ရောင်းကုန်ပြီ

Aspilets 80 (10 ပြား)

United American

K 950

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Atorvastatin Wecare 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Atorvastatin Wecare 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Mega Lifesciences

K 1,950

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Clopilet 75 (10 ပြား)၊

Clopilet 75 (10 ပြား)၊

Sun Pharma

K 6,600

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Ato 10 (10 ပြား)

Ato 10 (10 ပြား)

Venus International

K 760

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Ato 20 (10 ပြား)

Ato 20 (10 ပြား)

Venus International

K 1,430

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Cardivas 3.125 (10 တက်ဘလက်)

Cardivas 3.125 (10 တက်ဘလက်)

Sun Pharma

K 1,860

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Ascot 81 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)၊

Ascot 81 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)၊

POLIPHARM

K 650

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Aspilets EC (10 တက်ဘလက်)
ရောင်းကုန်ပြီ

Aspilets EC (10 တက်ဘလက်)

Unilab

K 1,300

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Atorvastatin Wecare 20 (10 တက်ဘလက်)
ရောင်းကုန်ပြီ

Atorvastatin Wecare 20 (10 တက်ဘလက်)

Mega Lifesciences

K 990

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Cardivas 6.25 (10 တက်ဘလက်)

Cardivas 6.25 (10 တက်ဘလက်)

Sun Pharma

K 2,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Rosuvastatin 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)
ရောင်းကုန်ပြီ

Rosuvastatin 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Global Pharma

K 1,890

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Metpure XL 12.5 (10 တက်ဘလက်)

Metpure XL 12.5 (10 တက်ဘလက်)

Emcure Pharmaceuticals

K 4,750

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Pedogrel (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)
ရောင်းကုန်ပြီ

Pedogrel (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Unimax Laboratories

K 1,430

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Rozavel 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Rozavel 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Sun Pharma

K 6,850

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Ecosprin 75 (10 တက်ဘလက်)

Ecosprin 75 (10 တက်ဘလက်)

ACME Laboratories

K 790

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Lipvas 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Lipvas 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Unimax Laboratories

K 1,330

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း