သတ်မှတ်ထားသော မြို့နယ်များကို အခမဲ့ပို့ဆောင်မှုနှင့် အော်ဒါအားလုံးကို ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

သင့်စျေးဝယ်လှည်း

သင့်လှည်းသည် ဗလာဖြစ်နေသည်။

Sun Pharma New စျေးနှုန်းချိုသာစွာ

7 ရလဒ်များ

Clopilet 75 (10 ပြား)၊

Clopilet 75 (10 ပြား)၊

Sun Pharma

K 6,600

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Cardivas 3.125 (10 တက်ဘလက်)

Cardivas 3.125 (10 တက်ဘလက်)

Sun Pharma

K 1,870

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Amlosun 5 (10 ပြား)

Amlosun 5 (10 ပြား)

Sun Pharma

K 1,700

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Cardivas 6.25 (10 တက်ဘလက်)

Cardivas 6.25 (10 တက်ဘလက်)

Sun Pharma

K 2,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Amlosun 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Amlosun 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Sun Pharma

K 2,600

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Aztor 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Aztor 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Sun Pharma

K 5,350

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Aztor 20 (10 တက်ဘလက်)

Aztor 20 (10 တက်ဘလက်)

Sun Pharma

K 9,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း