ပထမဆုံးမှာယူမှုအတွက် ၃၀၀၀ ကျပ် အထူးပရိုးမိုးရှင်းကုဒ် -START3K

Your cart

Your cart is empty

Insulins

23 Results

Actrapid Penfill (3 ml)

Actrapid Penfill (3 ml)

Novo Nordisk

K 12,100

Unit price
per 

Actrapid Vial (10 ml)
Sold out

Actrapid Vial (10 ml)

Novo Nordisk

K 20,210

Unit price
per 

Glaritus (1 pen)

Glaritus (1 pen)

Wockhardt

K 32,200

Unit price
per 

Insulatard Penfill (3 ml)

Insulatard Penfill (3 ml)

Novo Nordisk

K 11,990

Unit price
per 

Insulatard Vial (10 ml)

Insulatard Vial (10 ml)

Novo Nordisk

K 20,900

Unit price
per 

Insunova 30/70 Penfill (3 ml)

Insunova 30/70 Penfill (3 ml)

Mega Lifesciences

K 14,500

Unit price
per 

Insunova 30/70 Vial (10 ml)
Sold out

Insunova 30/70 Vial (10 ml)

Mega Lifesciences

K 16,800

Unit price
per 

Insunova G Penfill (3 ml)

Insunova G Penfill (3 ml)

Mega Lifesciences

K 27,900

Unit price
per 

Insunova N Penfill (3 ml)
Sold out

Insunova N Penfill (3 ml)

Mega Lifesciences

Regular price K 10,700 K 9,000

Unit price
per 

Insunova N Vial (10 ml)
Sold out

Insunova N Vial (10 ml)

Mega Lifesciences

K 15,700

Unit price
per 

Sold out

Insunova R Penfill (3 ml)

Mega Lifesciences

K 10,700

Unit price
per 

Insunova R Vial (10 ml)

Insunova R Vial (10 ml)

Mega Lifesciences

K 21,900

Unit price
per 

Insupen EZ (1 pen)

Insupen EZ (1 pen)

Biocon

K 27,100

Unit price
per 

Levemir Flex Pen (3 ml)

Levemir Flex Pen (3 ml)

Novo Nordisk

K 24,550

Unit price
per 

Mixtard 30 Penfill (3 ml)
Sold out

Mixtard 30 Penfill (3 ml)

Novo Nordisk

K 12,790

Unit price
per 

Mixtard 30 Vial (10 ml)
Sold out

Mixtard 30 Vial (10 ml)

Novo Nordisk

K 18,800

Unit price
per