သတ်မှတ်ထားသော မြို့နယ်များကို အခမဲ့ပို့ဆောင်မှုနှင့် အော်ဒါအားလုံးကို ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

သင့်စျေးဝယ်လှည်း

သင့်လှည်းသည် ဗလာဖြစ်နေသည်။

အင်ဆူလင်

24 ရလဒ်များ

Actrapid Penfill (3 ml)
ရောင်းကုန်ပြီ

Actrapid Penfill (3 ml)

Novo Nordisk

K 12,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Actrapid Vial (10 ml)၊
ရောင်းကုန်ပြီ

Actrapid Vial (10 ml)၊

Novo Nordisk

K 21,500

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Glaritus (ဘောပင် ၁ ချောင်း)

Glaritus (ဘောပင် ၁ ချောင်း)

Wockhardt

K 35,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Insulatard Penfill (3 ml)

Insulatard Penfill (3 ml)

Novo Nordisk

K 12,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Insulatard Vial (10 ml)၊

Insulatard Vial (10 ml)၊

Novo Nordisk

K 20,800

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Insunova 30/70 Penfill (3 ml)

Insunova 30/70 Penfill (3 ml)

Mega Lifesciences

K 16,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Insunova 30/70 Vial (10 ml)

Insunova 30/70 Vial (10 ml)

Mega Lifesciences

K 24,950

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Insunova G Pen (3 ml)

Mega Lifesciences

K 58,000

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Insunova G Penfill (3 ml)

Insunova G Penfill (3 ml)

Mega Lifesciences

K 32,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Insunova N Penfill (3 ml)
ရောင်းကုန်ပြီ

Insunova N Penfill (3 ml)

Mega Lifesciences

ပုံမှန်ဈေး K 10,700 K 9,000

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Insunova N Vial (10 ml)၊
ရောင်းကုန်ပြီ

Insunova N Vial (10 ml)၊

Mega Lifesciences

K 15,700

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Insunova R Vial (10 ml)၊
ရောင်းကုန်ပြီ

Insunova R Vial (10 ml)၊

Mega Lifesciences

K 21,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Insupen EZ (ဘောပင် ၁ ချောင်း)

Insupen EZ (ဘောပင် ၁ ချောင်း)

Biocon

K 33,300

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Levemir Flex Pen (3 ml)
ရောင်းကုန်ပြီ

Levemir Flex Pen (3 ml)

Novo Nordisk

K 24,500

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Mixtard 30 Penfill (3 ml)

Mixtard 30 Penfill (3 ml)

Novo Nordisk

K 12,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Mixtard 30 Vial (10 ml)
ရောင်းကုန်ပြီ

Mixtard 30 Vial (10 ml)

Novo Nordisk

K 19,800

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း