သတ်မှတ်ထားသော မြို့နယ်များကို အခမဲ့ပို့ဆောင်မှုနှင့် အော်ဒါအားလုံးကို ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

သင့်စျေးဝယ်လှည်း

သင့်လှည်းသည် ဗလာဖြစ်နေသည်။

ပင်မစာမျက်နှာ

6 ရလဒ်များ

Metformin Denk 500 (10 ပြား)

Metformin Denk 500 (10 ပြား)

Denk Pharma

K 1,650

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Glucophage 500 (10 ပြား)

Glucophage 500 (10 ပြား)

Merck

K 2,850

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Metnova 850 (10 တက်ဘလက်)
ရောင်းကုန်ပြီ

Metnova 850 (10 တက်ဘလက်)

Zifam Pinnacle

K 1,400

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Metnova 500 (10 တက်ဘလက်)
ရောင်းကုန်ပြီ

Metnova 500 (10 တက်ဘလက်)

Zifam Pinnacle

K 950

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Glucophage 850 (15 ပြား)

Glucophage 850 (15 ပြား)

Merck

K 7,290

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Metnova SR 500 (10 တက်ဘလက်)

Metnova SR 500 (10 တက်ဘလက်)

Zifam Pinnacle

K 1,290

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း