သတ်မှတ်ထားသော မြို့နယ်များကို အခမဲ့ပို့ဆောင်မှုနှင့် အော်ဒါအားလုံးကို ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

သင့်စျေးဝယ်လှည်း

သင့်လှည်းသည် ဗလာဖြစ်နေသည်။

Zydus Cadila

11 ရလဒ်များ

Atorva 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)
ရောင်းကုန်ပြီ

Atorva 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Zydus Cadila

K 3,890

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Bigsens XR 500 (10 တက်ဘလက်)

Bigsens XR 500 (10 တက်ဘလက်)

Zydus Cadila

K 650

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Catenol 50 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Catenol 50 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Zydus Cadila

K 550

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Dapazy 10 (10 tablets)

Dapazy 10 (10 tablets)

Zydus Cadila

K 10,600

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Dapazy 5 (10 tablets)
ရောင်းကုန်ပြီ

Dapazy 5 (10 tablets)

Zydus Cadila

K 7,300

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Losacar 25 (10 ပြား)

Losacar 25 (10 ပြား)

Zydus Cadila

K 850

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Losacar 50 (10 ပြား)
ရောင်းကုန်ပြီ

Losacar 50 (10 ပြား)

Zydus Cadila

K 1,790

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Noklot (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)
ရောင်းကုန်ပြီ

Noklot (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Zydus Cadila

K 5,450

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Zurig 40 (10 ပြား)
ရောင်းကုန်ပြီ

Zurig 40 (10 ပြား)

Zydus Cadila

K 3,150

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Zyrova 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Zyrova 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Zydus Cadila

K 4,990

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Zyrova 5 (10 တက်ဘလက်)

Zyrova 5 (10 တက်ဘလက်)

Zydus Cadila

K 3,990

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း