သတ်မှတ်ထားသော မြို့နယ်များကို အခမဲ့ပို့ဆောင်မှုနှင့် အော်ဒါအားလုံးကို ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

သင့်စျေးဝယ်လှည်း

သင့်လှည်းသည် ဗလာဖြစ်နေသည်။

Zinnia Life Sciences

6 ရလဒ်များ

Telsafe AM 20/5 (10 တက်ဘလက်)

Telsafe AM 20/5 (10 တက်ဘလက်)

Zinnia Life Sciences

K 3,000

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Telsafe AM 40/5 (10 တက်ဘလက်)

Telsafe AM 40/5 (10 တက်ဘလက်)

Zinnia Life Sciences

K 4,200

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Telsafe-20 (10 တက်ဘလက်)

Telsafe-20 (10 တက်ဘလက်)

Zinnia Life Sciences

K 2,650

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Telsafe-40 (10 တက်ဘလက်)

Telsafe-40 (10 တက်ဘလက်)

Zinnia Life Sciences

K 3,590

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Zinirose 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Zinirose 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Zinnia Life Sciences

K 4,400

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Zinirose 5 (10 ပြား)

Zinirose 5 (10 ပြား)

Zinnia Life Sciences

K 2,890

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း