သတ်မှတ်ထားသော မြို့နယ်များကို အခမဲ့ပို့ဆောင်မှုနှင့် အော်ဒါအားလုံးကို ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

သင့်စျေးဝယ်လှည်း

သင့်လှည်းသည် ဗလာဖြစ်နေသည်။

Zifam Pinnacle

10 ရလဒ်များ

Emflozin 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)
ရောင်းကုန်ပြီ

Emflozin 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Zifam Pinnacle

K 13,100

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Emflozin 25 (10 ပြား)

Emflozin 25 (10 ပြား)

Zifam Pinnacle

K 18,350

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Linglip 5 (10 ပြား)
ရောင်းကုန်ပြီ

Linglip 5 (10 ပြား)

Zifam Pinnacle

K 6,490

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Metnova 500 (10 တက်ဘလက်)
ရောင်းကုန်ပြီ

Metnova 500 (10 တက်ဘလက်)

Zifam Pinnacle

K 950

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Metnova 850 (10 တက်ဘလက်)
ရောင်းကုန်ပြီ

Metnova 850 (10 တက်ဘလက်)

Zifam Pinnacle

K 1,400

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Metnova SR 500 (10 တက်ဘလက်)
ရောင်းကုန်ပြီ

Metnova SR 500 (10 တက်ဘလက်)

Zifam Pinnacle

K 1,450

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Ziglip 100 (10 တက်ဘလက်)

Ziglip 100 (10 တက်ဘလက်)

Zifam Pinnacle

K 10,450

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Ziglip 50 (10 တက်ဘလက်)

Ziglip 50 (10 တက်ဘလက်)

Zifam Pinnacle

K 6,580

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Ziglip M-500 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)
ရောင်းကုန်ပြီ

Ziglip M-500 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Zifam Pinnacle

K 6,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Ziglip-M (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Ziglip-M (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Zifam Pinnacle

K 9,500

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း