သတ်မှတ်ထားသော မြို့နယ်များကို အခမဲ့ပို့ဆောင်မှုနှင့် အော်ဒါအားလုံးကို ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

သင့်စျေးဝယ်လှည်း

သင့်လှည်းသည် ဗလာဖြစ်နေသည်။

Pacific Pharmaceuticals

10 ရလဒ်များ

Diaglu 80 (10 တက်ဘလက်)
ရောင်းကုန်ပြီ

Diaglu 80 (10 တက်ဘလက်)

Pacific Pharmaceuticals

K 1,200

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Losapac 50 (10 ပြား)
ရောင်းကုန်ပြီ

Losapac 50 (10 ပြား)

Pacific Pharmaceuticals

K 990

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

ရောင်းကုန်ပြီ

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေး - FOC (10 တက်ဘလက်)

Pacific Pharmaceuticals

K 0

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Nature Vit E (၁၀ တောင့်)၊

Nature Vit E (၁၀ တောင့်)၊

Pacific Pharmaceuticals

K 3,250

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Oramin-C (၅ တောင့်)
ရောင်းကုန်ပြီ

Oramin-C (၅ တောင့်)

Pacific Pharmaceuticals

K 2,440

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Oramin-F (၅ တောင့်)
ရောင်းကုန်ပြီ

Oramin-F (၅ တောင့်)

Pacific Pharmaceuticals

K 3,290

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Oramin-G (၅ တောင့်)
ရောင်းကုန်ပြီ

Oramin-G (၅ တောင့်)

Pacific Pharmaceuticals

K 3,450

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Rosuvapac 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)
ရောင်းကုန်ပြီ

Rosuvapac 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Pacific Pharmaceuticals

K 2,690

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Rosuvapac 20 (10 တက်ဘလက်)
ရောင်းကုန်ပြီ

Rosuvapac 20 (10 တက်ဘလက်)

Pacific Pharmaceuticals

K 4,530

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Vitahome (၁၀ တောင့်)၊
ရောင်းကုန်ပြီ

Vitahome (၁၀ တောင့်)၊

Pacific Pharmaceuticals

K 2,090

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း