သတ်မှတ်ထားသော မြို့နယ်များကို အခမဲ့ပို့ဆောင်မှုနှင့် အော်ဒါအားလုံးကို ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

သင့်စျေးဝယ်လှည်း

သင့်လှည်းသည် ဗလာဖြစ်နေသည်။

PSA Chemicals

8 ရလဒ်များ

Carvecard 12.5 (10 တက်ဘလက်)

Carvecard 12.5 (10 တက်ဘလက်)

PSA Chemicals

K 1,460

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Carvecard 3.125 (10 တက်ဘလက်)

Carvecard 3.125 (10 တက်ဘလက်)

PSA Chemicals

K 1,230

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Carvecard 6.25 (10 တက်ဘလက်)

Carvecard 6.25 (10 တက်ဘလက်)

PSA Chemicals

K 1,330

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Mecarsar MR 35 (10 တက်ဘလက်)

Mecarsar MR 35 (10 တက်ဘလက်)

PSA Chemicals

K 2,050

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Rosin 10 (10 ပြား)၊

Rosin 10 (10 ပြား)၊

PSA Chemicals

K 3,450

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Rosin 5 (10 ပြား)၊

Rosin 5 (10 ပြား)၊

PSA Chemicals

K 2,450

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Willisartan 20 (10 ပြား)၊
ရောင်းကုန်ပြီ

Willisartan 20 (10 ပြား)၊

PSA Chemicals

K 1,750

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Willisartan 40 (10 ပြား)၊
ရောင်းကုန်ပြီ

Willisartan 40 (10 ပြား)၊

PSA Chemicals

K 2,850

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း