သတ်မှတ်ထားသော မြို့နယ်များကို အခမဲ့ပို့ဆောင်မှုနှင့် အော်ဒါအားလုံးကို ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

သင့်စျေးဝယ်လှည်း

သင့်လှည်းသည် ဗလာဖြစ်နေသည်။

Mega Lifesciences

22 ရလဒ်များ

Amlodipine Wecare 5 (10 ပြား)

Amlodipine Wecare 5 (10 ပြား)

Mega Lifesciences

K 550

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Atorvastatin Wecare 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Atorvastatin Wecare 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Mega Lifesciences

K 1,950

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Atorvastatin Wecare 20 (10 တက်ဘလက်)
ရောင်းကုန်ပြီ

Atorvastatin Wecare 20 (10 တက်ဘလက်)

Mega Lifesciences

K 990

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Auritz 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Auritz 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Mega Lifesciences

K 7,500

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Auritz 20 (10 တက်ဘလက်)

Auritz 20 (10 တက်ဘလက်)

Mega Lifesciences

K 14,400

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Cilzec 20 (10 တက်ဘလက်)

Cilzec 20 (10 တက်ဘလက်)

Mega Lifesciences

K 3,390

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Cilzec 40 (10 တက်ဘလက်)

Cilzec 40 (10 တက်ဘလက်)

Mega Lifesciences

K 6,250

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Cilzec Plus (10 တက်ဘလက်)

Cilzec Plus (10 တက်ဘလက်)

Mega Lifesciences

K 8,350

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Colestrim 160 (10 ပြား)

Colestrim 160 (10 ပြား)

Mega Lifesciences

K 8,200

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Insunova 30/70 Penfill (3 ml)

Insunova 30/70 Penfill (3 ml)

Mega Lifesciences

K 16,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Insunova 30/70 Vial (10 ml)

Insunova 30/70 Vial (10 ml)

Mega Lifesciences

K 24,950

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

ရောင်းကုန်ပြီ

Insunova G Pen (3 ml)

Mega Lifesciences

K 58,000

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Insunova G Penfill (3 ml)

Insunova G Penfill (3 ml)

Mega Lifesciences

K 32,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Insunova N Penfill (3 ml)
ရောင်းကုန်ပြီ

Insunova N Penfill (3 ml)

Mega Lifesciences

ပုံမှန်ဈေး K 10,700 K 9,000

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Insunova N Vial (10 ml)၊
ရောင်းကုန်ပြီ

Insunova N Vial (10 ml)၊

Mega Lifesciences

K 15,700

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Insunova R Vial (10 ml)၊
ရောင်းကုန်ပြီ

Insunova R Vial (10 ml)၊

Mega Lifesciences

K 21,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း