သတ်မှတ်ထားသော မြို့နယ်များကို အခမဲ့ပို့ဆောင်မှုနှင့် အော်ဒါအားလုံးကို ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

သင့်စျေးဝယ်လှည်း

သင့်လှည်းသည် ဗလာဖြစ်နေသည်။

Getz Pharma

11 ရလဒ်များ

Febo G 40 (10 တက်ဘလက်)

Febo G 40 (10 တက်ဘလက်)

Getz Pharma

K 4,100

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Febo G 80 (10 တက်ဘလက်)

Febo G 80 (10 တက်ဘလက်)

Getz Pharma

K 7,450

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Gabica 50 (7 တက်ဘလက်)
ရောင်းကုန်ပြီ

Gabica 50 (7 တက်ဘလက်)

Getz Pharma

K 6,890

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Gabica 75 (7 တက်ဘလက်)
ရောင်းကုန်ပြီ

Gabica 75 (7 တက်ဘလက်)

Getz Pharma

K 9,190

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Gabix 100 (10 တောင့်)
ရောင်းကုန်ပြီ

Gabix 100 (10 တောင့်)

Getz Pharma

K 3,200

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Gabix 300 (10 တက်ဘလက်)

Gabix 300 (10 တက်ဘလက်)

Getz Pharma

K 5,790

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Trevia 100 (7 ပြား)

Trevia 100 (7 ပြား)

Getz Pharma

K 7,390

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Trevia 50 (7 ပြား)

Trevia 50 (7 ပြား)

Getz Pharma

K 4,750

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Treviamet 50/1000 (7 ပြား)
ရောင်းကုန်ပြီ

Treviamet 50/1000 (7 ပြား)

Getz Pharma

K 6,790

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Treviamet 50/500 (7 ပြား)
ရောင်းကုန်ပြီ

Treviamet 50/500 (7 ပြား)

Getz Pharma

K 5,650

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Vilget-M 50/1000 (7 ပြား)
ရောင်းကုန်ပြီ

Vilget-M 50/1000 (7 ပြား)

Getz Pharma

K 5,250

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း