သတ်မှတ်ထားသော မြို့နယ်များကို အခမဲ့ပို့ဆောင်မှုနှင့် အော်ဒါအားလုံးကို ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

သင့်စျေးဝယ်လှည်း

သင့်လှည်းသည် ဗလာဖြစ်နေသည်။

Delta Pharma

5 ရလဒ်များ

Empagard 10 (10 တက်ဘလက်)

Empagard 10 (10 တက်ဘလက်)

Delta Pharma

K 11,150

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Empagard 25 (10 ပြား)

Empagard 25 (10 ပြား)

Delta Pharma

K 17,400

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Sitalia 100 (10 ပြား)

Sitalia 100 (10 ပြား)

Delta Pharma

K 5,760

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Sitalia 50 (10 ပြား)

Sitalia 50 (10 ပြား)

Delta Pharma

K 4,650

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Sitalia M 500 (၁၀ ပြား)၊

Sitalia M 500 (၁၀ ပြား)၊

Delta Pharma

K 6,490

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း