သတ်မှတ်ထားသော မြို့နယ်များကို အခမဲ့ပို့ဆောင်မှုနှင့် အော်ဒါအားလုံးကို ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

သင့်စျေးဝယ်လှည်း

သင့်လှည်းသည် ဗလာဖြစ်နေသည်။

Bal Pharma

7 ရလဒ်များ

Diabend 80 (ဆေးပြား 20)
ရောင်းကုန်ပြီ

Diabend 80 (ဆေးပြား 20)

Bal Pharma

K 1,650

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Diabend MR 30 (10 တက်ဘလက်)
ရောင်းကုန်ပြီ

Diabend MR 30 (10 တက်ဘလက်)

Bal Pharma

K 1,400

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Diabend MR 60 (10 တက်ဘလက်)
ရောင်းကုန်ပြီ

Diabend MR 60 (10 တက်ဘလက်)

Bal Pharma

K 1,790

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Servace 1.25 (10 tablets)
ရောင်းကုန်ပြီ

Servace 1.25 (10 tablets)

Bal Pharma

K 1,500

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

ဝန်ဆောင်မှု 2.5 (10 တက်ဘလက်)
ရောင်းကုန်ပြီ

ဝန်ဆောင်မှု 2.5 (10 တက်ဘလက်)

Bal Pharma

K 1,950

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

5 လုံး (10 ပြား)
ရောင်းကုန်ပြီ

5 လုံး (10 ပြား)

Bal Pharma

K 3,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Unicet (10 tablets)

Bal Pharma

K 250

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း